نقد کتاب «مباحث ویژه در مديريت دولتی»

نقد کتاب «مباحث ویژه در مديريت دولتی»

مؤلف: سید مهدی الوانی و شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه پیام نور
سال نشر: ۱۳۹۰
محل نشر: تهران
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: ۱۴۴

بررسی شکلی اثر
امتیازها
• کیفیت اثر ازلحاظ حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی، صحافی و طرح جلد خوب است؛ زیرا از حروف مناسب استفاده شده و صفحه‌آرایی صفحه‌های اثر به‌صورتی است که باعث خستگی خواننده نمی‌شود. با توجه به عنوان کتاب، طرح روی جلد تاحدودی با مفاهیم مربوط به مباحث ویژه در مدیریت دولتی هم‌خوانی دارد.
• قواعد عمومی و ادبی ویرایش و نگارش در متن کتاب به‌نسبت خوب رعایت شده و مطالب کتاب ساده و روان نگارش شده است. ولی با توجه به اینکه کتاب در مرحله چاپ آزمایشی، به‌طور کامل ویراستاری نشده است، ازاین‌رو نیاز به ویرایش و نگارش ادبی مجدد در چاپ‌های آتی دارد.
کاستی‌ها
• کتاب فاقد مقدمه فصول، فهرست تفصیلی، نتیجه، جمع‌بندی کلی و فصلی، خلاصه کلی و کتاب‌شناسی است.

بررسی محتوایی اثر
امتیازها
• معادل‌سازی و کاربرد مناسب و خوب اصطلاحات و واژه‌های تخصصی در متن کتاب.
• استفاده از ابزار علمی (طرح بحث مقدماتی، اهداف رفتاری، جمع‌بندی نهایی، تمرین و آزمون، جدول، نمودار، تصویر و نقشه) در تفهیم و تبیین مطالب کتاب تاحدودی خوب بوده، اما از تمامی این فنون نظیر طرح بحث مقدماتی، جمع‌بندی نهایی، نقشه و تصویر بهره گرفته نشده است.
• محتوای کتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق دارد و بین فصول و نیز درون هر فصل، نظم و انسجام بین عناوین و محتوای آن وجود دارد. ولی برای گویاتر نمودن عنوان کتاب، بهتر است موضوع مطالعات موردی در آن منعکس گردد.
• میزان دقت در استنادها و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تدوین و تنظیم اثر کمابیش خوب بوده و رعایت امانت در ذکر مآخذ به‌درستی صورت پذیرفته است.
• اهداف و سرفصل‌های کتاب با اهداف و سرفصل‌های مصوب وزارت علوم درباره درس «مباحث ویژه در مدیریت دولتی» در رشته مدیریت دولتی هم‌خوانی دارد و به‌عنوان منبع اصلی در دانشگاه‌ها استفاده می‌شود.

کاستی‌ها
• داده‌ها و اطلاعات در متن اثر به‌روز نیست و اکثر آنها مربوط به سال‌های پیش از ۱۳۷۲ شمسی است. نوآوری چندانی نیز ازلحاظ نگارش، ارائه مطالب (نحوه مطالعه) و محتوای آن در کتاب وجود ندارد.
• با توجه به اینکه منابع و متون مورد استفاده در تدوین و تنظیم اثر مربوط به سال‌های پیش از ۱۳۷۲ شمسی است، ازاین‌رو منابع یادشده علی‌رغم اعتبار آن، کافی نیست و برای ویرایش مجدد توصیه می‌شود از منابع جدید و نو استفاده شود.

پیشنهادها
با توجه به امتیازها و کاستی‌های کتاب یادشده ازلحاظ شکل و محتوایی، می‌توان بر اساس پیشنهادهای ذیل، کیفیت شکلی و محتوایی را ارتقا بخشید:
• اضافه‌کردن مقدمه فصول، فهرست تفصیلی، نتیجه و جمع‌بندی کلی و فصلی، خلاصه کلی و کتاب‌شناسی.
• استفاده از داده‌ها، اطلاعات و متون جدید و نو در چاپ‌های آتی کتاب.
• استفاده بیشتر از فنون و ابزار علمی نظیر طرح بحث مقدماتی، جمع‌بندی نهایی، تصویر و نقشه در کتاب.
• بیان عبارت CASE STUDY (مطالعات موردی) در عنوان کتاب.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *