• برگزاری نشست معرفی کتاب «ناسازه‌های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح‌طلبی» در دانشگاه تهران

    نشست معرفی کتاب «ناسازه‌های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح‌طلبی» نوشته دکتر عباس خلجی با حضور نویس ...

  • برگزاری جلسه معرفی کتاب دکتر عباس خلجی در دانشگاه تهران

    جلسه معرفی و نقد و بررسی کتاب «ناسازه‌های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (۱۳۷۶-۱۳۸۴)» نوشته د ...

  • کتاب «دکتر عباس خلجی» با موضوع بررسی گفتمان اصلاح‌طلبی منتشر شد.

    جدیدترین کتاب دکتر عباس خلجی با عنوان «ناسازه‌های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح‌طلبی (۱۳۷۶-۱۳۸۴)» ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده